Etiket : aklın devreden çıkması;

R-KOMPLEKS İLE KİTLELERİ YÖNETMEK

R-Kompleksle yönetmek, kitlelerin beynindeki “ilkel içgüdüleri aktive ederek, mantıklı düşünmeyi baskılamak” demektir.

Daha fazla